Ny lag ska stoppa import av explosiva produkter

1:58 min

I november träder en ny lag i kraft som ger Tullverket befogenhet att ingripa vid import av explosiva ämnen från andra EU-länder.

I Malmö har många explosioner skett under de senaste åren, just med användning av explosiva ämnen som importerats från andra EU-länder.

För tre år sedan var handgranater ett stort problem. På sistone är det mer vanligt med så kallade "bangers".

De importeras främst från Polen och Italien, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

– Det här är kraftiga smällare, fyrverkeripjäser, som gör att det kan bli extremt svåra skador om man hanterar dem på ett felaktigt sätt. 

Från och med första november kommer nya bestämmelser i den så kallade inregränslagen att gälla, alltså lagen som bland annat reglerar vilka varor som får komma in i, och ut ur, Sverige till och från andra EU-länder. Detta efter ett förslag från en utredning från 2016, som har gått igenom i riksdagen.

Enligt den nuvarande lagen så måste ett antal varor anmälas till Tullverket innan de förs in i Sverige, och det handlar bland annat om vapen, krigsmateriel och narkotika.

Däremot behöver man inte anmäla explosiva varor innan man tar in dem i Sverige. Men lagändringen som träder i kraft i november kommer att innebära att även explosiva varor måste anmälas hos Tullverket. Annars begår man smugglingsbrott.

Jonas Karlsson, som är sakkunnig på Tullverket, säger att myndigheten har efterlyst den här ändringen ganska länge, och är därför nöjd med att den nu blir av. 

Men det finns en detalj i den nya lagen som Tullverket är kritiskt till, och det handlar om mängden varor som Tullverket stoppar vid gränsen.

Den nya lagen säger nämligen att polisen ska ta över ärenden där Tullverket har stoppat stora mängder explosiva varor som inte har anmälts hos myndigheten.

Då gäller inte smugglingslagen, som ger Tullverket befogenhet att beslagta varor, utan det är en annan lag som gäller.

Det menar Tullverket är ineffektivt. Det kan kosta extraresurser och det fördröjer enligt Tullverket möjligheten att beslagta varorna på platsen.

– Smugglingslagen ska gälla istället för lagen om brandfarliga och explosiva varor, vilket medför att vi kan frihetsberöva och beslagta, oavsett om det är en handgranat eller hundra handgranater.

– Det anser vi är en bättre lösning, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.