Polisen: "Ingen anledning att neka demonstration"

1:39 min

Det finns ingen anledning att avslå det nazistiska partiet Nordiska motståndsrörelsens, NMR, ansökan om demonstrationstillstånd under Bokmässan, menar polischefen för Storgöteborg.

Ännu har inget formellt beslut gällande demonstrationstillståndet fattats och inte heller var demonstration ska gå.

Men Erik Nord, polischef för Storgöteborg, ser ingen anledning att avslå ansökan på grund av säkerhetsaspekten.

- Det är inte i sig ett skäl. Polisens resurser är inte heller ett skäl att säga nej. Den fria åsiktsbildningen är så att konstruerad att alla ska få föra fram sina uppfattningar, säger han.

Vi kommer säkert få upploppsliknande situationer runt demonstrationen.

Det finns tre tillfällen när man kan vägra tillstånd till en allmän sammankomst. Det första är för ordning och säkerhet, den andra är av hänsyn till trafik och den sista är för att motverka epidemier.

Men, säger Erik Nord:  

– Min generella bild det är inte den här demonstrationen som kommer utgöra den största faran för ordning och säkerheten.

– Vi kommer säkert få upploppsliknande situationer runt demonstrationen. Men de förövas ju i första hand av så kallade motdemonstranter. Då är det vår sak är stå emellan och hålla isär och se till att båda sammankomsterna kan genomföras.

På sin sajt Nordfront skriver NMR att detta ska bli den största ”nationella demonstrationen sedan andra världskriget”.

Ärendet har väckt stort uppmärksamhet och tidigare politiske reportern och ledarskribent Gert Gelotte skrev nyligen i Göteborgs-Posten att nazister inte har någonting att göra i Göteborgs offentliga finrum och att polisen borde ge avslag av säkerhetsskäl.

Erik Nord igen:

– Vår bild är att så ser inte lagstiftningen ut. Jag har förståelse att det väcker anstöt när nazister marscherar på våra gator. Men om polisen skulle pröva vilka åsikter som fick framföras och börja undersöka vem som framför dem, och huruvida de är straffade sedan innan, då närmar det sig något som inte liknar fri åsiktsbildning och inte ens demokrati, säger Erik Nord.