Försäkringskassan: Det finns en arbetsförmåga att ta till vara på

1:08 min

Försäkringskassan menar att läkarintyget angående Niclas Eks arbetsförmåga inte bygger på tillräckliga undersökningar.

– De medicinska underlagen har inte förändrat vår bedömning. Det finns ingenting som säger i vilken grad, eller i vilken omfattning, eller vilka undersökningar som är gjorda som visar att han inte kan klara något arbete överhuvudtaget, säger Försäkringskassans områdeschef Ann Larsson.

Hon pekar också på att den intyget grundar sig på en läkarundersökning som gjordes i januari 2016 och ett telefonsamtal mellan Ek och läkaren i januari i år.

– Vår bedömning är att det finns en arbetsförmåga att ta tillvara på.