Lukt lockar fiskar att äta plast

Fiskar söker aktivt upp plast i havet. Troligen är det lukten som gör att de förväxlar plasten med mat.

Forskare från det amerikanska atmosfärs- och havsforskningsintitutet NOAA har studerat stim med vildfångad stillahavsansjovis. Fiskarna fick simma både i vatten som innehöll doftämnen av plastpartiklar som legat länge i havet och vatten med doft från helt ny och ren plast.

Det visade sig att fiskarna som kände lukten av de gamla partiklarna bar sig åt på samma sätt som när de känner lukten av mat. De gick ihop i ett tätare stim, och rörde sig inte längre på samma sätt mot strömmen. Det här förklarar forskarna med att plasten i havet drar till sig alger och annat som luktar som mat för fisken.

Studien visar alltså att fiskarna aktivt söker upp plastpartiklarna, och inte bara får i sig dem av en slump.

Liknande resultat kom i en studie från Uppsala universitet förra året, men den drogs tillbaka i våras på grund av misstänkt forskningsfusk.

Referens: Matthew S. Savoca et. al. Odours from marine plastic debris induce food search behaviours in a forage fish. Proceedings of the Royal Society B, 16 August 2017 Volume 284, issue 1860. DOI: 10.1098/rspb.2017.1000