Forskare på KTH hoppas kunna bryta ner miljöskadlig mikroplast

1:55 min

Forskare vid KTH försöker bryta ner miljöskadliga mikroplaster i vatten med hjälp av solljus. Nu har de fått tiotals miljoner kronor från EU.

– Processen kallas fotokatalys. "Foto" för sol eller ljus, och "katalys" för att vi aktiverar processen, berättar Joydeep Dutta, professor i nanofysik  och enhetschef vid funktionella material, som leder forskningen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

Fotokatalys går ut på att låta solljus bryta ner mikroplastpartiklar till ännu mindre beståndsdelar, till kol- och vätemolekyler som genom mineralisering omvandlas till koldioxid och vatten.

– Det löses upp i vatten och bubblar ut, säger Joydeep Dutta.

I dag finns det få metoder att rena vatten från mikroplaster, alltså de plastpartiklar som är mindre än fem millimeter i diameter.

Det man gör vid reningsverk är att låta en del av mikroplasterna sjunka till botten tillsammans med andra partiklar och sedimenteras.

– Med den här tekniken tror vi oss kunna bryta ner all plast som man inte kan se med blotta ögat, säger Joydeep Dutta.

Även i naturen kan vissa plaster brytas ner med hjälp av solljus, men det tar mycket lång tid.

Det forskarna försöker göra är att skynda på nedbrytningsprocessen genom att konstruera ett filter med nanobeläggning av zinkoxid, som höjer ljusets verkningsgrad.

Det färdiga filtret ska sedan kunna placeras till exempel vid reningsverkens utlopp.

I gruppen som nu utvecklar mikroplastfiltret ingår förutom KTH-forskarna också forskningsföretaget PP Polymer.  

– Vår roll är att undersöka nedbrytningen av plasterna och karaktärisera dem så att metoden verkligen bryter ner alla typer av plast, säger Ann-Christin Paul, VD på PP Polymer.

Forskningsgruppen är en del av det europeiska havsreningsprojektet CLAIM som nyligen tilldelades sex miljoner euro i forskningsstöd från EU.

Projektet kommer att pågå de närmsta fyra åren.