Ny atlas över cancerns viktigaste proteiner

Svenska forskare lanserar nu vad de kallar för en canceratlas. Det rör sig om en stor databas med fritt tillgänglig information över vilka gener och proteiner som är viktigast när det gäller just cancer.

Forskarna har med hjälp av superdatorer analyserat enorma mängder data från 8000 patienter med 17 olika cancertyper.

På så sätt har man kunnat se vilka proteiner som ökar eller minskar i olika individer och i olika cancrar, och kunnat koppla ihop det med chansen för överlevnad.

– Vi hoppas på nya diagnostikverktyg som gör att man kan förutsäga vilken patient som har den mest aggressiva tumören och ska behandlas mest aggressivt, och vem som kan behandlas med en annan, alternativ metod säger Mathias Uhlén, professor vid KTH och ledare för projektet. 

Informationen i atlasen finns nu tillgänglig på nätet, fritt att användas av både forskare och läkare. 

 

Referens: Ulhén et al, 2017. A Pathology Atlas of human cancer transcriptomes. Science. Doi: 10.1126/science.aan2507