Stockholm värd för stor konferens om hållbarhet

2:22 min

I dag samlas runt 1 000 forskare tillsammans med representanter från näringsliv, politik och civilsamhälle för en internationell konferens inom området hållbar utveckling.

– Det här är ett gäng nördar kan man säga, som försöker föra forskningsfronten framåt på området hållbar utveckling genom väldigt initierade samtal och djupa dialoger, säger Lisen Schultz som är forskare vid Stockholm Resilience Center, som är en av värdarna för konferensen.

Konferensen ”Resilience 2017: Resilience Frontiers for Global Sustainability” arrangeras mellan 20 och 23 augusti i Stockholm. Programmet innehåller bland annat diskussioner om hur man ska försöka minska risken för antibiotikaresistens men också hur man ska säkra staden New Yorks framtid utifrån klimatförändringar.

– Den här konferensen sker ju bara vart tredje år så det är en enormt viktigt mötesplats globalt för alla oss som forskar inom området resiliens och hållbar utveckling.

Fokus på konferensen ligger på resiliens, det vill säga förmågan att hantera förändringar i samhället och ändå fortsätta att utvecklas. Enligt Lisen Schultz ger resiliens-begreppet en möjlighet att lyfta fram positiva exempel och fokusera på lösningar på globala utmaningar inom miljöområdet:

– Det vi alla är intresserade av är att prata om hur vi kan stärka både samhällen och våra levande system, såsom skogar, hav och sjöar, så vi klarar av att ha en utveckling för mänskligheten som inte förstör planeten vi bor på.

I tider där så kallade ”alternativa fakta” blivit allt vanligare och det finns ett ifrågasättande mot vetenskapliga rön så känner Lisen Schultz att det är extra viktigt att nå ut med sin forskning till allmänheten vilket också man försöker göra genom kulturfestivalen Stockholm Act som pågår samtidigt som den här konferensen i huvudstaden.

– Det kan vara ganska frustrerande att jobba med vetenskap om hållbar utveckling när man läser olika uttalanden om att man är skeptisk mot att den ens finns en klimatförändring till exempel, också från mäktiga ledare kommer det sådana uttalanden. Men om jag tittar omkring mig i min värld så är det flera som vill veta vad de kan göra och vill engagera sig och det ger mig ett enormt hopp.