Uppsala universitet inrättar författartjänst

2:05 min

Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet har valt att anställa en författare för att försvara skrivandet vid svenska universitet.

För att kunna skriva engagerande texter har institutionen för idé- och lärdomshistoria anställt en författare som aktivt ska handleda och diskutera texter och skrivande med studenter, lärare och forskare.

– I grund och botten handlar det om att skrivandet lätt får stryka på foten och är något vi behöver försvara och återupprätta som praktik i vår verksamhet, säger Frans Lundgren, prefekt vid institutionen för idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Kraven på mätbarhet och jakten på forskningsanslag har gjort att skrivandet på svenska universitet blivit eftersatt, menar institutionen. Och även om en stor del av de vetenskapliga texterna skrivs på engelska, så är svenska språket fortfarande vägen till en bredare publik. Då krävs engagerande och välskrivna texter.

Bland flera namnkunniga författare som sökte tjänsten valde universitetet att anställa journalisten och författaren Magnus Linton. Också han ser ett behov av att arbeta mer med skrivande på universiteten.

– Forskare är idag upptagna med att hitta någonting litet som ska fungera i en specifik mall. Det genererar oftast texter där berättandet är helt underordnat, säger Magnus Linton.

I bakgrunden finns också ett annat problem som Frans Lundgren ser på de svenska universiteten - kunskaperna i skrivande har blivit sämre bland studenterna.

Det vore rimligt att ställa högre krav på studenterna när de börjar på universitet, men när situationen ser ut som den gör måste universiteten själva ta ansvaret säger han.

– Svenska universitet har ju som universitet i andra länder utmärkts av en elitistisk kultur där man antingen har kunnat det man behöver för att skriva väl när man kommer till universiteten, eller så har man inte kunnat det och inte heller lärt sig det. Det här är ett försök att odla det och bli bättre på det, även om man inte har med sig det via sitt kulturella kapital eller sin utbildning sedan tidigare, säger Frans Lundgren.