Behövs en etisk kod för tjänstemän?

12 min

I kölvattnet av skandalen på Transportstyrelsen höjs röster om att tjänstemännens ansvar ska utvidgas, så att myndighetschefer bland annat ska uppmuntras att avslöja brister i sin verksamhet och kunna straffas om de bryter mot lagen. Hör Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör på Riksrevisionen som nu efterfrågar ett utvidgat tjänsteansvar. Vi hör även Marja Lemne, statsvetare och Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST och också tidigare socialdemokratisk demokratiminister.