Lag om digital grannsamverkan ej tydlig

1:49 min

Grannsamverkan mot inbrott har på senare år flyttat in på nätet. Men det finns en otydlighet i lagen om hur man får dela bilder, även i slutna grupper på sociala medier.

– Man vet inte riktigt var gränsen för en begränsad krets går. Det är en gråzon att veta hur stora de här grupperna får vara, säger Malin Ricknäs, jurist på datainspektionen.

Att samverka med sina grannar mot inbrott genom att hjälpas åt med att hålla koll på vad som händer i kvarteret är inget nytt, men runtom i landet har det rapporterats om både hantverkare och förbipasserande privatpersoner som blivit fotograferade och uthängda på nätet - misstänkta för brott.

Detta är lagligt om det sker i en privat, sluten grupp - med några fåtal personer - men många privata grupper har ett stort antal medlemmar. Och det är alltså här det finns en gråzon om vad som gäller, rent rättsligt. För hur många medlemmar en sådan grupp får ha - för att räknas som laglig, är oklart.

– Går det uppemot flera tusen medlemmar så är det tveksamt om det är så begränsat som lagen säger, säger Malin Ricknäs.

Per-Arne Scotte bor i ett villaområde i Stockholm som ofta råkar ut för inbrott och det händer att grannarna skickar bilder till varandra på misstänkta personer och bilar som rör sig i området och han ser sociala medier som ett effektivt sätt för att förhindra inbrott.

– Den digitala och virala spridningen gör att man väldigt snabbt kan nå ut med informationen. Alla går ju med näsan i sina telefoner, säger Per-Arne Scotte.

Per-Arne Scotte säger att han har en stor respekt för polisens arbete, men eftersom villainbrotten ökar, menar han att de digitala grannsamverkansgrupperna behövs som ett komplement för att öka tryggheten, även om han anser att man måste vara försiktig, eftersom det finns en risk för ryktesspridning och förtal.

– Alla som har luvtröja och ryggsäck behöver ju inte vara kriminella, säger han.

Att det inte finns några tydliga riktlinjer beror på att det inte har prövats några fall i domstol -Datainspektionen väntar på ett prövat fall, eller att nya riktlinjer från EU ska börja gälla nästa år.

– Det är ju alltid bra att få tydliga regler att förhålla sig till. Både för vår del och för de som använder sig av digital samverkan, säger Malin Ricknäs.