Italien inför vaccinationstvång

2:04 min

Italien är det senaste i raden av länder som gör vaccinationer mot smittsamma sjukdomar obligatoriska - och inför höga böter för de familjer som vägrar.

– En seger för alla och för folkhälsan, säger sjukvårdsminister Beatrice Lorenzin.

När italienska föräldrar kommer med sina barn till skolstarten i september måste de ha med sig barnens vaccinationshäften. Får inte barnet sin spruta inom en viss tid, då blir det böter och det kan handla om flera tusen kronor.

Italien är ett av flera länder runtom i världen som kämpar med ett allt svagare skydd mot till exempel mässling, röda hund och kikhosta. Antivaccinationsrörelsen har vuxit snabbt och landet har de senaste åren haft flera stora utbrott av just mässling. 

Mässling är extremt smittsamt: minst 95 procent av befolkningen måste vara vaccinerad för att sjukdomen inte ska spridas. Sjukdomen är också farlig och kan leda till hjärnhinneinflammation som i sin tur kan ge hjärnskador och i värsta fall vara dödlig. Enligt världshälsoorganisationen WHO dör 400 barn om dagen i mässling.   

Efter det senaste utbrottet bestämde den italienska regeringen att göra vaccinationer obligatoriska och det är inte det enda landet i världen inför vaccinationstvång för att hejda utvecklingen.

I Tyskland är böterna ännu högre och förskolorna där är skyldiga att anmäla föräldrar som inte vill vaccinera sina barn och vägrar konsultera läkare om detta.

Frankrike har också gjort vaccinationer obligatoriska och i Australien mister familjer med ovaccinerade barn barnbidraget.

Även flera delstater i USA har vaccinationstvång och där visar studier att det har varit effektivt.

I Italien ledde regeringens förslag till hätsk debatt och stora demonstrationer. 

– Jag vill att vi ska lära oss mer om bieffekterna av vaccinationerna, inte att vi ska göra dem obligatoriska, sade en demonstrant till italiensk tv. 

Men, för några veckor sedan klubbade parlamentet igenom lagen, som man hoppas på sikt ska stoppa de stora sjukdomsutbrotten.

När de italienska skolorna börjar i september ska alla elever vara vaccinerade mot tio sjukdomar, bland annat mässling, polio, difteri, stelkramp, röda hund, kikhosta och påssjuka.