Skåne

Honungsfällor ska skydda mot skalbaggehot

2:16 min

Jordbruksverket och sydvästra Skånes biodlare presenterade idag ett ovanligt projekt för att skydda svenska bin mot en mycket liten men extremt skadlig insekt.

Det handlar om den lilla kupskalbaggen, som på flera platser i världen vållat stora skador på biodling och honungsproduktion och indirekt därmed även för annat jordbruk.

– Vi ska leta efter en skalbagge som inte finns, inte här, inte än, hoppas vi, och den vill vi inte ha hit heller, säger Lasse Hellander från Sveriges biodlare.

– Det är en mycket svår skadegörare om den kommer loss här och då går den inte att stoppa.

Det är jätteviktigt att biodlarna är på tårna.

Det är jordbruksverket som byggt upp ett nät av fällor på 17 platser runtom Trelleborg, en skånsk hamn som är en tänkbar plats där kupskalbaggen skulle kunna ta sig in i Sverige. Enhetschef Thorsten Pedersen förklarar varför det är viktigt att skydda svenska bin mot det här hotet.

– Pollinering är så viktig för samhällsekonomin och för livsmedelssäkerheten. Exotiska skadegörare är ett hot bland många mot våra pollinerande insekter.

Kupskalbaggen är mycket liten men har vållat stora skador, bland annat i USA och Kalabrien i Italien, den enda plats i Europa där den finns hittills, säger Thorsten Pedersen.

– Den gillar honungsbin. Larverna äter honung och vax och skalbaggarnas avföring förstör honungen.

En av dessa 17 fällor visade man upp i Kyrkoköpinge utanför Trelleborg.

– Ja, vi hoppas ju inte få tag på någon skalbagge, säger Kjell Nilsson, lokal biodlare.

De 17 fällorna har varit på plats runt Trelleborg sedan juni och ska vittjas varje månad. Thorsten Pedersen hoppas förstås slippa fångst, men menar att försöket ändå är av stor vikt.

– Våra beredskapsplaner ser fina ut på pappret, men nu vill vi kolla hur planerna fungerar om det blir skarpt läge.

Och Lasse Hellander menar att biodlarnas engagemang är viktigt.

– De blir vaktposter. Vi har ju 12.700 medlemmar i landet och dom är det mest finmaskiga nätet vi kan ha.

– Sedan kan vi sätta ut en massa fällor. Men det är jätteviktigt att biodlarna är på tårna, för det är dom som kommer att se skalbaggarna först!