Robotar blir byggarbetare

0:51 min

Vad sägs om att bo ett digitalt hus? Eller åtminstone ett hus som byggts av i huvudsak robotar och 3D-skrivare. Ett sådant hus ska i alla fall stå klart i Schweiz nästa år.

Robotar och 3D-skrivare uppför ett hus i schweiziska Dübendorf.

Enligt de inblandade forskarna från bland annat federala tekniska högskolan i Zürich, är bygget det första där ett hus designas, planeras och byggs huvudsakligen med flera digitala metoder.

Bland annat ska en robot sätta en grundstomme av stålbalkar på plats. Efter det fylls stommen med cement.

Att använda sig av digital teknik är inte ovanligt inom byggbranschen, men att gå så här långt med bland annat robotar och 3D-skrivare ihop är extremt sällsynt.

– Det är väldigt ovanligt. Hittills har det mest använts i demonstrationsprojekt. Men både 3D-skrivare och robotteknik har funnits en längre tid, men kombinationen har inte använd i byggbranschen, säger Anne Landin, professor i byggproduktion vid Lunds tekniska högskola.

Varför är det så?

– Det är tunga investeringar för den här tekniken, men det finns väldigt många fördelar, till exempel den arkitektoniska friheten. I huset i Schweiz finns många svängda former som skulle vara svåra att lösa med handkraft.

Hon ser också fördelar för arbetsmiljön.

– Byggbranschen är farlig, så kan man ha robotar som jobbar i stället så är det bra,  säger Anne Landin.

När trevåningshuset står klart 2018 ska det bland annat användas som övernattningsbostad för gästforskare på Zürichs tekniska högskola.