Långa väntetider för behandling av prostatacancer

2:22 min

Varje år diagnostiseras 10 000 män med prostacancer. Men trots att sjukvården för två år sen försökte korta väntetiderna för behandling så är de fortfarande långa.

Lars Krantz fick diagnosen förra hösten och har väntat många månader i olika vårdköer.

– Jag skulle till en magnetröntgen så man skulle kunna se tumören, men det tog också väldigt lång tid, det var inte förrän i mars som jag hamnade på magnetröntgen. Kan du tänka dig det? I mars! Då hade jag väntat sedan i oktober men så gick tiden och inget hände. Man har cancer och det är svårt att låta bli att tänka på det, säger han.

För att korta de långa väntetiderna för behandling av prostatacancer infördes ett så kallade standardiserat vårdförlopp. Väntetiden fram till operation skulle inte överstiga 60 dagar.

Nu när det gått två år efter införandet av det standardiserade vårdförloppet är väntetiderna fortfarande alldeles för långa säger Ingela Frank Lissbrant, överläkare på onkologmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Väntetiderna för män med prostatacancer är oacceptabelt långa. Vissa delväntetider har blivit något kortare sen det standardiserade vårdförloppet infördes, och trenden är positiv, men det går alldeles för långsamt, och vi är långt ifrån de målnivåer vi har satt för våra patienter, säger hon.

"Nationella prostatacancer-registret" samlar all statistik kring prostatacancer. Ingela Frank Lissbrant är vice ordförande i styrgruppen för registret och när hon går igenom den senaste statistiken ser hon att ytterst få män får starta en behandling inom de rekommenderade 60 dagarna.

– När nu standardiserat vårdförlopp har införts de sista två åren så har det ökat några procent men det är fortfarande inte mer än fem till tio procent som får behandlingen inom den den tid vi har bestämt det vill säga två månader.

Det finns för få specialistläkare och pengarna räcker inte till säger hon.

– Det kommer att behövas dramatiskt ökade resurser. Vi är för få sjuksköterskor, för få urologer, onkologer, röntgenläkare och patologer, säger Ingela Frank Lissbrant, överläkare på onkologmottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset.