Griskultingar kan komma att skiljas tidigare från mamman

1:46 min

Jordbruksverket föreslår att griskultingar ska kunna tas från sina mammor tidigare än idag, ett förslag som fått hård kritik.

Flera djurskyddsorganisationer menar att det är ett steg mot sämre djurhållning.

Gunnar Palmqvist som är djurskyddshandläggare på Jordbruksverket säger att förslaget bland annat har tillkommit för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige:

– Man vill uppnå en ökad livsmedelsproduktion i Sverige, och ett mer konkurrenskraftigt företagande i hela landet inom hela livsmedelskedjan.

Jordbruksverket har föreslagit att griskultingar ska kunna skiljas från sin mamma upp till en vecka tidigare än i dag. Men flera har protesterat mot förslaget. Dels för att det skulle stressa kultingarna, dels för att risken för sjuklighet ökar och därmed mer antibiotika, enligt Bo Algers, professor emeritus på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:

– Vi får den problematik som vi brukar peka på i vår omvärld där vi menar att vi har fördelar i Sverige som skulle kunna motivera konsumenter att köpa svensk mat i stället.

Bo Algers menar att kultingens tarm är inte riktigt färdig för att sluta dia tidigare än 28 dagar vilket ger diarréer som kan behöva behandlas med antibiotika. Resistensen mot antibiotika kan då öka. Men Gunnar Palmqvist på Jordbruksverket säger att det krävs att man följer särskilda regler för att få skilja kultingarna från mamman tidigare och att det inte kommer att ske med alla:

– Grundregeln är liksom i dag att smågrisar inte får avvänjas förrän de är 28 dagar gamla. Om man är särskilt duktig och följer ett särskilt hälsoprogram så kan man få avvänja grisarna något tidigare, då pratar vi om 28 dagar på gruppnivå istället för individnivå. Det får inte ske på att sådant sätt så att man ökar användningen av läkemedel eller antibiotika på smågrisar.