Modell: Så snabbt kan syrepumpar rädda Östersjön

1:56 min

Nedpumpat syre till Östersjöns döda bottnar skulle kunna få innanhavet att återhämta sig från övergödningen på 10-15 år. Det är slutsatsen i en ny vetenskaplig studie.

Senare års forskning har visat att övergödningen främst beror på att stora mängder fosfor från alla gamla utsläpp ligger bunden i havsbotten.

Den här fosforn släpps loss när bottenvattnet blir syrefritt, och det kickar igång tillväxten av plankton och alger, bland annat giftalgerna.

Men det här skulle kunna förhindras om man förde ner syre till bottnarna med hjälp av stora pumpanläggningar. Då återhämtar sig Östersjön på tio till femton år, hävdar Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

Det är med hjälp av en ny matematisk modell av hur näringsämnet fosfor flödar till och i Östersjön som slutsatsen dras att det är närmast hopplöst att försöka bota övergödningen genom att enbart stoppa tillflödet av näringsämnen från jordbruk och avlopp på land.

– Det är tre gånger så mycket från bottnarna som från land, säger Anders Stigebrandt.

Men kostnaden är hög, 40 miljarder kronor.

Andra forskare menar att andra metoder kan vara bättre. Det krävs dessutom att Östersjöländerna kommer överens om att syrepumpar är rätt väg att gå. 

– Det går inte att sätta igång och ändra hela Östersjöns ekologi innan man är överens i de här nio länder,  säger Ragnar Elmgren, professor i Östersjöns ekologi vid Stockholms universitet. 

Referens: Anders Stigebrandt. On the response of the Baltic proper to changes of the total phosphorus, Ambio, DOI 10.1007/s13280-017-0933-7