Landstinget har eget lager för möbler att återanvända

3:17 min

Skrivbord, hurtsar, kontorsstolar, bokhyllor och kassaskåp finns lagrade i väntan på attt någon landstingsenhet ska efterfråga begagnade möbler.

Landstinget i Västernorrland har stor omsättning på möbler ocvh inventarier men i ett försök att begränsa inköpen finns flera så kallade "omsättningslager" där möbler som kan återvändas av andra sektioner inom landstinget Västernorrland lagras.
Anders Isaksson som är chef för Transportenheten vid Sundsvalls sjukhus, där ett av lagren finns, visade runt.

– De flesta landstingsenheter vet nog att det finns möbler att hämta, men inte i vilken omfattning vi får in dem härnere, men jag tror inte att man vill ha gamla möbler, tyvärr, för det är ju riktiga saker.

Men att återanvända gamla möbler är väl ett sätt för landstinget att spara både pengar occh miljö?

– Så är det ju, naturligtvis, säger Anders Isaksson.

Förutom skrivbord och möbler av trä finns där också flera kassaskåp och i ett hörn står fyra stora keramikkrukor som en gång har använts för att plantera blommor i.

– Det är rejäla pjäser, men här står de i tryggt förvar till dess de blir moderna igen.

Enligt Anders Isaksson får landstinget inte skänka bort möbler som ska kasseras till privatpersoner. Kan de inte användas inom landstinget slås de sönder och återvinns i form av energi och fjärrvärme.