Träden ska lösa samhällsproblem

2:02 min

Just nu pågår ett omfattande nationellt arbete i Sverige där länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket håller på att ta fram en handlingsplan för hur kommunerna ska jobba med "grön infrastruktur".

Att plantera träd istället för att bygga vallar för att minska buller, det är ett exempel på så kallad grön infrastruktur där man låter naturen vara en del i hur man planerar samhällen.

Enligt Erik Andersson, forskare i hållbar utveckling vid Stockholms Resilience Center, som jobbar med att ta fram strategin i Stockholmsregionen så är grön infrastruktur ett helt nytt sätt att tänka och jobba med miljöfrågor.

– Det är som jag ser det en ganska nyskapande process för hur miljöfrågorna kommer in i samhället och hur man försöker se till naturkapital och gröna frågor när man tänker kring andra samhällsfrågor, säger Erik Andersson.

Erik Andersson är en av drygt tusen deltagare vid konferensen "Resilience 2017" som just nu pågår i Stockholm och där forskare från hela världen träffas för att prata om det senaste inom forskningen för hållbar utveckling.

En sak som kommit upp i programmet är grön infrastruktur - ett sätt att tänka kring hur naturen ska bidra till lösningar på samhällsproblem. Direkta problem som buller då man till exempel kan plantera ett träd istället för att bygga en vall.

Men också långsiktiga lösningar på problem som värmeböljor då träden kan hjälpa till att reglera temperaturen genom sitt bidrag till ett mer levande ekosystem. Men också för att trädet kan minska stress i stadsmiljöer eftersom vi vet att vi mår bra av naturen.

– Det är inte bara att vi skyddar oss från översvämningar eller annat de kan också bidra till ökat välbefinnande och många andra mervärden. Det är lite det som är poängen med en grön lösning. Den gör inte bara det exakt det som du har anlagt den för, den har en massa andra nyttor också, säger Erik Andersson.

Inom några månader kommer alla kommuner i Sverige att ha handlingsplaner för hur man ska jobba med grön infrastruktur men hur mycket man sedan gör det är upp till varje enskild kommun.

Handlingsplanerna tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket och är en del av ett regeringsbeslut från 2012 att öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

En stad där man kommit långt med grön infrastruktur-arbetet är New York i USA. Efter förödelsen från orkanen Sandy 2012 insåg politikerna att man behövde jobba mer med att klimatanpassa staden. Borgmästarkontoret i New York jobbar nu tillsammans med miljöforskare för att göra staden mer hållbar. En av de konkreta saker man gjort är att bygga små grönområden runt om i staden för att minska effekterna av en eventuell framtida översvämning.

– Målet med de här grönområdena är att fånga vatten och kunna hålla inne vattnet en viss period för att minska effekterna av en översvämning. Grönområdena fungerar som ekologiska teknologiska lösningar på flera problem men som ett sätt att framför allt minska effekterna av en översvämning, säger Timon McPherson forskare i urban ekologi vid New School i New York.

Hör mer i Vetenskapsradion Klotet