Större hästar kan ha utvecklat hoven

Varför har hästsläktet gått från att vara flertåiga till att endast ha en hov? En bidragande faktor kan vara hästarnas allt större kroppar.

Det är forskare från bland annat Harvard, som i en ny studie, konstaterar att evolutionen mot en hov per ben förmodligen drevs på av att hästarna blev allt större och tyngre.

I dag går hästarna på en tå per ben, alltså hoven, men det har inte alltid varit så. När hästarna utvecklades för tiotals miljoner år sedan var de mycket mindre och gick på tre tår.

Genom att analysera 3D-bilder av fossila hästben resonerar forskarna att dagens entåiga hästar kan ha utvecklats för att bättre hantera de krafter som större hästkroppar genererar.

Studien kan dock ifrågasättas, anser Ove Wattle, veterinär och universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det är många faktorer som forskarna exkluderat, exempelvis belastningsriktningar. Sedan ser vi ju också ökad kroppsmassa och långa ben på till exempel älgar och kameler och de har ju utvecklats som partåiga djur. Det senare får mig nog att tycka att de som framhåller livsmiljöfaktorer som drivande i evolutionen har en poäng, säger han.

Referens: McHorse et al. Mechanics of evolutionary digit reduction in fossil horses. The Royal Society. 23 augusti 2017. DOI: 10.1098/rspb.2017.1174.