Jalla tillsammans – en bok om integration

1:23 min

Bibliotekarien Anette Helgesson vill inspirera andra genom sin bok Jalla tillsammans.

Anette Helgesson har nu släppt boken Jalla tillsammans. I den berättar hon om alla de integrationsprojekt som hon drivit under tiden som barnbibliotekarie i Edsbyn. 

Boken riktar sig främst till bibliotekarier, lärare och beslutsfattare men även alla som är intresserade av integration och läsfrämjande.

– Jag tycker det är jätteviktigt att fler förstår att integration är en tvåvägsprocess. Att det inte bara handlar om de som är nya i landet. Vi måste träffas och lära känna varandra, säger Anette Helgesson.

De integrationsprojekt som Anette Helgesson dragit i gång i Ovanåkers kommun har främst vänt sig till kvinnor och barn. 

Det har bland annat varit bokcirkel för kvinnor, kulturfika för små och stora och Fikasällskapet. Speciellt varmt om hjärtat för Anette Helgesson ligger den första bokcirkeln Jalla tillsammans.

– Det var ju något alldeles speciellt, att det var en liten grupp med tjejer, och vi träffades flera gånger och använde digital teknik. De här tjejerna hade varit i Sverige bara fyra månader när vi träffades. Efter projektet hade de läst tio böcker och lärt sig svenska mycket snabbare, säger hon.