Uddevallalärare ska bli bättre på språk

Nu ska lärarna i Uddevalla bli bättre på att lära ut till elever som inte har svenska som förstaspråk.

Satsningen går ut på att alla grundskolelärare, inte bara dom som jobbar med språk, får ta del av forskning, utbyta erfarenheter med varandra och planera hur man bäst utvecklar elevernas ordförråd eftersom det i sin tur påverkar hur eleverna lär sig.

– Man behöver jobba med orden som är typiska för ett visst ämne så eleverna kan begreppen i det ämnet. Har man bara skrivit berättande texter kan det bli svårt när det pratas om labbrapporter i biologin till exempel, säger Lisa Kullgren, biträdande avdelningschef på Grundskolekontoret i Uddevalla.

Orsaken till projektet är enligt Uddevalla kommun att det är stor skillnad på skolresultaten mellan elever som har svenska som modersmål och elever som inte har det. Tanken är att satsningen ska gynna alla elevers inlärning, också de som har svenska som modersmål.

– Man utgår från elevernas behov och ser vilka förändringar man behöver göra i undervisningen. Det kommer få olika utfall på olika skolor, säger Lisa Kullgren.