Ny prövning för Viscariagruvan

Regeringen har skickat tillbaka frågan om Avalon minerals ska få bearbetningskoncession för att bryta koppar i området Viscaria 7 utanför Kiruna till myndigheten Bergsstaten.

Myndigheten har tidigare sagt ja till koncession men beslutet överklagades till regeringen av Laevas sameby.

Att regeringen nu lämnar tillbaka frågan till Bergsstaten för ny prövning beror på en vägledande dom i Högsta förvaltningsrätten i fjol som innebär nya förutsättningar för koncessionsprövningar.

Bland annat måste Bergsstaten väga in eventuell påverkan av brytning längre ifrån planerade gruvområden än tidigare.