Ändrad kosthållning kan snabbt påverka tarmbakterierna

Vad vi äter påverkar vår tarmflora. Det låter kanske självklart, men tarmbakterierna påverkas mer av vår kost än vad vi hittills trott.

Forskare från bland annat Stanford-universitetet har i en ny studie undersökt tarmfloran hos Hadza-folket i Tanzania.

Enligt forskarna är just Hadza-folket extra intressant eftersom många lever i en traditionell jägar- och samlarkultur, vilket gör att deras kost varierar väldigt mycket beroende på om det är torr- eller regnperiod.

Det visade sig att bakteriefloran förändrades radikalt och snabbt mellan de olika perioderna. Vissa bakterier försvann nästan helt samtidigt som torrperioden övergick till en regnperiod, för att sedan återfinnas när torrperioden återkom.

Vid en jämförelse med prover från bland annat USA hade också Hadza-folket en helt annan sammansättning av bakterier, där flera, till exempel Spirochaetaceae, knappt finns kvar i västvärlden. Dessutom hade Hadza-folket fler enzymer med förmågan att bryta ned växtmaterial.

I studien samlades 350 prover in från 188 personer under en tolvmånadersperiod.

Referens: Sonnenburg et al. "Seasonal cycling in the gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers of Tanzania´". Science, 25 augusti 2017. Doi: 10.1126/science.aan4834.