Efter 51 år vill lokförarhjälten berätta om hjältedådet

1:56 min

Den 94-årige förre lokföraren Gösta Johansson i Gävle räddade livet på 150 passagerare när han 1966 mirakulöst lyckades köra tåget från Gävle över en delvis bortspolad banvall strax söder om Sundsvall. Gösta förhindrade en katastrof, men för honom själv blev det ändå ett plågsamt minne att bära.

Det var tidig vårmorgon när Gösta Johansson i 90 kilometer i timmen kom in i den långa högerkurvan och hann uppfatta att bara vänster rälsskena hade stöd i marken - den högra hängde fritt i luften.

– Ja, snösmältningen hade tagit två tredjedelar av banvallen. Höger räls hängde i luften, berättar han.

Att i det läget försöka stoppa det 80 ton tunna tåget med både gods- och passagerarvagnar var det inte tal om, insåg Gösta omedelbart. Han måste snabbt fatta ett beslut och mins att åsynen av den fortfarande sönderfallande banvallen var en svår chock:

– Det är klart att jag blev rädd. Man hade inte många sekunder på sig att tänka, säger han.

Och hur gick då dina tankar?

– Jag tänkte, bromsa inte! Hade jag bromsat skulle vibrationerna i rälsen fått banvallen att rasa fullständigt, den skulle ha varit bort innan jag hunnit fram.

Nästan instinktivt - på sekunden - räknade alltså Gösta Johansson ut att det bara var full fart och centrifugalkraften som kunde rädda tåget och den omgivande bebyggelsen från fullskalig katastrof. I full fart skulle tåget pressas mot den vänstra rälsskenan som fortfarande hade stöd i marken. Det var tanken:

– Med hjälp av G-kraften kunde jag köra på en skena. Ju högre farten är, desto större blir G-kraften och på det sättet minskade jag alltså trycket mot den högra skenan som hängde i luften, förklarar han.

Balanserande på vänsterhjulen tog sig alltså Gösta igenom den här dödsfällan och såg sedan dessutom till att stanna tåget före Sundsvalls central för att stoppa ett godståg med klorvagnar, som annars skulle avgått söderut så snart han rullat in på station.

Gösta Johanssons sinnesnärvaro avvärjde därmed två katastroflägen, men det var det bara han själv och tågklareraren i Sundsvall som fullt ut förstod och fortfarande - 51 år senare - har Gösta svårt att hantera den insikten.

Hör hela den dramatiska historien! Längst ned i artikeln finns en längre intervju med Gösta Johansson om hans rådiga insats 1966. 

De 150 passagerarna klev odramatiskt av, helt omedvetna om hur nära döden de varit. För Gösta Johansson framstod det desto tydligare och i dag skulle han vid en liknande incident så klart direkt fått stressbearbetning, ett erkännande för sitt hjältedåd och därmed också ett avslut på den traumatiska händelsen. Men sådant psykologiskt finlir praktiserades inte på den tiden:

– Man skulle kanske haft vård då, så hade man kunnat bli av med det här, säger han.

Det har alltså fortsatt gnaga i dig genom åren?

– Ja, det har det gjort. Jag är besviken över att jag inte ens fick en liten eloge efter att ha räddat så många liv, säger Gösta Johansson.

SJ-ledning hörde alltså inte av sig?

– Nej, ingenting. Jag antar att allt tystades ned på något vis, säger han.

Däremot har 94-årige Gösta Johansson nu fått berätta sin historia i P4 Gävleborg och på köpet har Sveriges Järnvägsmuseum intresse väckts. I framtiden ska järnvägshistoriens människor och deras berättelser få en mer framskjuten plats på museet och kanske finns det då också möjlighet att på något sätt se till att Gösta Johanssons insats inte glöms bort. Det skulle kompensera för det erkännande han aldrig fick.

– Visst skulle det göra det. Att få gå till historien, säger Gösta Johansson.