Tyskland fortsätter utvisa till Afghanistan

2:11 min

Tyskland kommer fortsätta utvisa vissa afghanska asylsökande som fått avslag till Afghanistan, bland annat sådana som misstänkts för brottslighet. Den tyska oppositionen och flyktinggrupper hade krävt att utvisningarna till Afghanistan helt skulle upphöra.

Det är efter att de tyska myndigheterna gjort ett delvis ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan som den tyske inrikesministern, kristdemokraten Thomas de Maizière, nu meddelar att han inte ser något skäl till att ändra den utvisningspraxis för asylsökande från Afghanistan, som Tyskland haft en tid.

Sedan attentatet mot den tyska ambassaden i Kabul tidigt i somras har Tyskland begränsat utvisningarna till Afghanistan till tre grupper:

Asylsökande som begått brott i Tyskland, sådana som definieras som potentiellt farliga och sådana som kommit med oriktigt information under asylprövningen.

Personer ur dessa tre grupper får de tyska delstaterna, som till syvende och sist beslutar om en utvisning i praktiken ska genomföras eller ej, fortsätta att utvisas till Afghanistan.

De tyska delstatsmyndigheterna gör dock ofta, i praktiken, olika bedömningar i frågan.

– Inom begränsade ramar är utvisningar till Afghanistan försvarbara, säger inrikesminister de Maizière.

Den tyska motsvarigheten till Migrationsverket meddelar nu också att man, på grund av den nya säkerhetsbedömningen, nu börjar avgöra asylansökningar från asylsökande från Afghanistan igen. Sådana beslut har inte fattats sedan i början av sommaren.

Men fortfarande är det enligt inrikesministern alltså bara asylsökanden från de tre nämnda grupperna som verkligen får föras ut ur landet.

Men även om det varit tillåtet att visa ut vissa afghanska asylsökanden har det dock i praktiken inte skett på sistone. Detta eftersom den tyska ambassaden i Kabul efter attentatet mot den tidigare i år inte haft kapacitet att hantera frågan.

Regeringen försvarar beslutet att inte stoppa utvisningarna helt också med att man vet att cirka 3 000 asylsökande frivilligt återvänt från Tyskland till Afghanistan.

Beslutet kritiseras av pro-asylgrupper och delar av den tyska oppositionen.

Enligt den nya tyska säkerhetsbedömningen finns det risk för nya attentat från talibangrupper i 27 av Afghanistans 34 provinser. Men eftersom talibanernas främsta mål inte är den afghanska befolkningen i sig, så bedöms det som en mindre risk att vanligt folk ska drabbas.

Den tyska regeringen medger dock och att säkerhetsläget på många platser är mycket svårbedömd.

Den österrikiska tidningen Der Standard rapporterar idag att även afghanska asylsökande som fått avslag i Österrike börjat demonstrera för att få stanna.

En grupp om ungefär 100 afghanska asylsökande demonstrerar sedan igår på en centralt belägen plats i huvudstaden Wien.

Polisen i Wien säger att demonstrationen har tillstånd fram till måndag, men de demonstrerande säger att de kommer stanna på platsen tills de får träffa representanter för den österrikiska regeringen.