Här får salamandrarna utrymme

1:46 min

Det går att få bidrag för att göra egna lokala satsningar på naturvård. Dessa satsningar uppmärksammades under söndagen på LONA-dagen.

I Vessigebro samlades ett 15-tal för att gå den lilla slingan och se vad den lokala vägsamfälligheten har gjort och flera uppskattar satsningarna. 

– Det här har jag längtat efter de 37 år som jag bott här, man tar hänsyn och uppskattar naturen på ett helt annat sätt som för 37 år sedan. 

Han pekar ner mot ängen och beskriver hur det funnits många rödlistade arter här, och även om man var ambitiös med svedjebränningen så finns det värden här. 

En annan som går promenaden är Margareta Rylander. 

– Det är så fantastiskt bra på alla sätt. 

Vilken skillnad har det gjort? 

– Som jag upplever det har det blivit en större variation i biologin. 

Förr i tiden rensades stockar bort beskriver hon, det var renare, men inte idag. Stockar och grenar får finnas i skogspartiet för att insekter och salamandrar ska må bra.

– Det är till gagn för insekter och småkryp och det tycker jag är bra, säger Margareta Rylander.