Osby/Älmhult

Oljeutsläpp i Osbyvatten

1:31 min

Minst 100 liter olja har läckt ut från en industri i Älmhult och spridit sig via Drivån till Osby kommun. Nu uppmanas fastighetsägare och djurhållare att vara uppmärksamma.

Förorenat vatten har som längst norrut påträffats i höjd med Gråshult i Osby kommun. Räddningstjänsten har nu avslutat det akuta arbetet och satt upp oljeskyddslänser längs med Drivån för att läckan inte ska spridas vidare.

Fastighetsägare med enskilda brunnar utmed åarna uppmanas hålla uppsikt så att de inte fått olja i vattnet.

– Det kommer förmodligen ta flera veckor innan allt är borta, säger Jimmie Ask på räddningstjänsten i Osby.