Klart för plåtpoliser

Datainspektionen har nu gett sitt klartecken till polisen att använda kameror vid trafikövervakning, så kallade plåtpoliser. Datainspektionen betonar att bilderna ska maskeras så att andra än föraren inte ska kunna identifieras på bilden. I Radio Västs område innebär det att kameror kommmer att användas vid åtta punkter på riksväg 45 mellan Lilla Edet och Trollhättan med start tidigast i augusti.