Regeringen slopar reklamskatten

Regeringen kommer slopa reklamskatten, erfar Ekot. Förslaget kommer läggas fram i höstens budget proposition och kan börja gälla från och med 1 januari nästa år.

Reklamskatten har kritiserats för att snedvrida konkurrensen eftersom den endast betalas av dagspressen. På TV, Radio och internetannonser betalas ingen skatt.

Det finns ett brett politiskt stöd för att ta bort skatten.

Skatten sänktes från och med första januari i år och regeringen har tidigare sagt att man vill slopa skatten helt. Att ta bort skatten skulle innebära 15 miljoner mindre i skatteinkomster.