HD avgör uppmärksammad tvist om högskoleutbildning

1:20 min

Högsta domstolen ska nu avgöra den långdragna tvisten mellan Mälardalens högskola och den amerikanska studenten Connie Dickinson Askenbäck.

Att HD tar upp tvisten kommer att få stor betydelse för alla lärosäten.

Personer som kommer från ett land utanför EU/EES för att studera vid ett svenskt lärosäte måste betala för studierna.

Connie Dickinson Askenbäck från USA betalade 170 000 kronor för kandidatutbildningen vid Mälardalens högskola. När Universitetskanslersämbetet fann utbildningen undermålig begärde hon pengarna tillbaka.

Tingsrätten ansåg att Connie Dickinson Askenbäck skulle få tillbaka hela avgiften, men Mdh överklagade och Hovrätten ansåg att Mdh skulle betala tillbaka halva studieavgiften.

Både Mälardalens högskola och Connie Dickinson Askenbäck överklagade hovrättens dom och i dag beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd.

– Ja, jag hoppas ju att Connie Dickinson ska få hela den summa som hon har betalat för den här underkända utbildningen tillbaka. Jag hoppas också att det ska bli en tydlig dom från Högsta Domstolen, som markerar och tydliggör att staten har ett fullt ansvar att betala tillbaka pengar till enskilda människor om staten säljer en undermålig tjänst, säger Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa som företräder Connie Dickinson Askenbäck.

– Jag hoppas ju att inte bara vi, utan hela högskolesektorn, ska få det tydliga besked som vi har väntat på sedan 2011 och faktiskt innan dess också. Så det är egentligen det vi är ute efter, vi vill veta vad som gäller, säger Ann Cederberg/högskoledirektör på Mälardalens högskola.