Gamla medievanor under förändring när pensionärer digitaliserar

8:23 min

Länge har pensionärerna varit trogna sina papperstidningar, men nu syns också hur allt fler ur gruppen tar steget att göra sin mediekonsumtion digital. Hänger mediehusen med?

Hur väl tar egentligen mediehusen hand om sina mest trogna kunder när de nu söker sig till nya plattformar? Borde det satsas mer på digital äldrebevakning eller är dagens innehåll gott nog?

Vi har tittat närmre på två digitala mediesatsningar som särskilt riktar sig till en äldre målgrupp. 

Jonna Westin
jonna@tredjestatsmakten.se