Ett flertal fall av förföljelse och illegal jakt

1:58 min

Senare i höst kommer en tillsynsrapport över de stora rovdjuren i Norrbotten. Men redan nu står det klart att det kommer att vara en mycket dyster rapport

– Ja, det får man nog konstatera. Under den gångna vintersäsongen hade flertal fall av förföljelse och illegal jakt, säger Alexander som Winiger är rovdjurshandläggare på länsstyrelsens fältenhet.

Är det ovanligt många fall?

– Vi kan se en ökande trend jämfört med tidigare år. Tidigare år har det varit ett till två fall per år nu är säsong nu i vintras fyra fem fall av förföljelse, framförallt på järv, säger Alexander Winiger.

Delar av nationalparkerna i Jokkmokks fjällvärld och naturreservat öster om Nattavara är områden där de stora rovdjuren minskat markant i antal, enligt länsstyrelsen.

Men att gå så långt som att förklara att rovdjuren helt utrotats i delar av Norrbotten vill rovdjurhandläggaren på länsstyrelsen inte gå.

Ett annat brott som uppdagats är att kroppsdelar från en död björn avlägsnats. Björnen var sannolikt självdöd, men att plocka kroppsdelar från statens vilt är ett brott. I det här fallet var ramarna borta och huvudet avhugget. Huvudet återfanns i närheten men ramarna borta.

– Det är svårt att veta vad björndelarna används till. Men det kan vara smycken eller för att lägga spår för hundar. Men man ska komma ihåg att den här typen av delar från björn är eftertraktade på en internationell marknad, säger Alexander Winiger.