Vattenbrist används som vapen i konflikter

2:19 min

Ett par hundra miljoner människor i krigs- och konfliktområden saknar säkert vatten och bra toaletter och avlopp, visar en rapport från FN-organet Unicef och WHO.

– Vi ser att vissa grupper av länder halkar efter, säger Tom Slaymaker som arbetar med vatten- och hygienfrågor vid Unicef. 

Människor i områden med krig och konflikter är fyra gånger så ofta utan dricksvatten och bra toaletter och avlopp, som andra, visar Unicef:s rapport. I Sydsudan, Nigeria, Somalia och Jemen är 30 miljoner människor i akut behov av friskt vatten, omkring hälften är barn. I hela världen saknar drygt 180 miljoner människor dricksvatten i krigsdrabbade områden.

Delvis på grund av ren illvilja, enligt Unicef.

– Enligt internationell rätt är det förbjudet att förstöra infrastruktur som brunnar och det är de mest sårbara, barn och kvinnor som drabbas värst, säger Tom Slaymaker.

Exempelvis i Syrien ströps vattentillgången 30 gånger bara i fjol, ibland genom att brunnar och pumpar förstördes med avsikt. Av 15 miljoner syrier som står utan säkert dricksvatten är 6,4 miljoner barn. Andra länder där vattentäkter och pumpar har fördärvats som en krigshandling, är bland annat Nigeria, Sydsudan och Jemen.

Brist på dricksvatten, avlopp och toaletter orsakar sjukdom och lidande. I Somalia har 77 000 personer drabbats av kolera på fem år. I Sydsudan har 19 000 dött av kolera sen förra sommaren.

Unicefs rapport om vatten visar annars att allt fler människor fått tillgång till säkert dricksvatten sen år 2000. Men fortfarande är 900 miljoner människor tvungna göra sina behov öppet i det fria.

De stora utmaningarna för vatten och avlopp diskuteras i veckan vid Världsvattenkonferensen i Stockholm.