Ryssland ett av de mest ojämlika länderna

1:21 min

Inkomstskillnaderna i Ryssland har ökat så dramatiskt att landet nu är ett av de mest ojämlika i världen. En mycket stor del av inkomsterna för de rika har placerats utomlands, det visar en ny studie.

När Sovjetunionen föll samman 1991 drog den rikaste procenten i Ryssland in runt 5 procent av de samlade inkomsterna i landet. Nu ligger deras andel på 20 till 25 procent vilket gör Ryssland till ett av de länder i världen som har störst inkomstskillnader och i nivå med vad som gäller för USA. Det här är slutsatsen i en ny studie där den franske ekonomen Thomas Piketty är främsta namnet.

Rysslands utveckling är unik också för före detta kommunistländer; även i till exempel Kina och Östeuropa har skillnaderna ökat starkt men inte alls lika hisnande som i Ryssland. De rikaste 10 procenten i Ryssland tjänar nu nästan lika mycket som övriga 90 procent tillsammans.

Men siffrorna får tas med en viss nypa salt eftersom det inte är helt enkelt att analysera inkomststrukturen.

Klart är i varje fall att till stor del har inkomsterna placerats i tillgångar utomlands, i till exempel Storbritannien, Schweiz, Cypern och olika skatteparadis. Det totala värdet av dem beräknas uppgå till 1000 miljarder dollar, enligt studien.

Trots de här gigantiska ekonomiska skillnaderna så är mer av jämlikhet ingen stor politisk fråga i Ryssland.