Regeringen satsar två miljarder på att städa sjöar och hav

1:06 min

Regeringen satsar nu för att komma åt övergödning, miljögifter och nedskräpning i sjöar och hav.

Sverige har en lång kust – 240 mil från Strömstad till Haparanda. I vattnen finns läkemedelsrester, gamla vrak som är tickande miljöbomber, Östersjöfisk med höga dioxin- och pcb-halter och fisk och musslor som äter plast.

2,1 miljarder kronor
Regeringen satsar nu 600 miljoner kronor nästa år för att städa upp haven. Åren därpå satsas 700 respektive drygt 800 miljoner kronor, sammanlagt drygt 2,1 miljarder kronor.

– Vi ska städa upp haven från gamla försyndelser och vi ska hindra nya farliga ämnen att hamna i haven, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) på en pressträff.

Industriföroreningar
Satsningen består av flera delar för att rena och rensa haven bland annat i områden där tidigare industrier bidragit till föroreningar som till exempel avfall från 70-talets pappersindustri, säger Ekots Erik Ridderstolpe. 

Regeringen föreslår också 25 miljoner om året i tio år för att åtgärda miljörisker från de 17 000 vrak som ligger runt Sveriges kust. 

Miljögifter i Östersjön
80 miljoner kronor öronmärks 2018 för att sanera och komma åt ansamlingar av miljögifter i Östersjön. En annan åtgärd är att minska mängden läkemedel som hamnar i vattnen.

– Det är en diger lista, men det handlar om att det är så eftersatt, säger Isabella Lövin.

– Vi måste städa haven från gamla synder.