Teckomatorp

Optimism präglar Teckomatorp, men minnet består

3:03 min

Fyrtio år efter P4 Malmöhus premiärsändning lever fortfarande en av nyhetshändelserna i allra högsta grad. Miljöskandalen på BT-kemi är fortfarande levande hos teckomatorpsborna. Men även optimismen lever.

Hans-Inge Svensson (S) är ordförande i styrelsen för den grupp som sanerar området.

– Vi är inne på slutfasen med att få pengar till den sista åtgärden att gräva upp massorna och rena dem, så att även det södra området ska bli klart som naturområde. Och igår tog man bidragsansökan i fullmäktige, så nu går den vidare till Länstyrlesen och Naturvårdsverket, och de har varit med i processen hela tiden, säger Hans-Inge Svensson.

Men skandalen har påverkat utvecklingen och allmänhetens bild av Teckomatorp.

– Ja, den har verkligen påverkats negativt. Utvecklingen av samhället har inte gått så snabbt som man önskat. Men husen som blir lediga säljs per omgående och det byggs en hel del nya villor också, och i höst påbörjas bygget av ett bostadshus i fyra våningar, säger Hans-Inge Svensson.

Men teckomatorpsborna blir ofta påminda om miljöskandalen.

– Man kan ringa ett samtal vart som helst i Sverige och sammanhanget är klart, BT-kemi, så det har påverkat negativt, och det tar aldrig slut. Men jag tror att det är på rätt väg med den sista saneringen. Det sanerade området har blivit fint att promenera på, så jag hoppas att det blir likadant här, säger Ingrid Esbjörnsson.

– Teckomatorp kommer att utvecklas. Det ligger bra till med pendlingsavstånd på en halvtimme till Lund, Malmö och Helsingborg. Nu hoppas vi på byggherrar som vill bygga, och vi förbereder i kommunen med detaljplaner, så det är bara en tidsfråga, säger Hans-Inge Svensson.