Skåne

Regeringen vill satsa på renare hav

1:16 min

Regeringen vill satsa 600 miljoner nästa år på att städa haven. Läkemedelsrening, spökgarn och mikroskräp är tre områden som Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen, vill ta itu med.

Regeringen vill i ett förslag tillsammans med vänsterpartiet avsätta 600 miljoner kronor i år, och 700 respektive 800 kronor åren efter, till åtgärder mot bland annat nedskräpning, övergödning, miljögifter och annat som hotar svenska sjöar, hav och kuster.

Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen, välkomnar förslaget.

- Behövligt och en god nyhet, säger hon.

- Vi har ju jobbat med lokala förmågor och organisationer i Skåne just när det gäller mikroskräp, spökgarn, läkemedelsrening, avloppsreningsverk, så det här passar som hand i handsken, säger hon.

När man får ett sånt här pressmeddelande vet man inte exakt detaljerna, vad innehåller det, vem kommer att kunna söka pengar, vem kommer de att gå till - men förhoppningsvis är det någon form av statligt investeringsbidrag.

Annelie Johansson, miljödirektör länsstyrelsen i Skåne.

Bland annat handlar det om att sanera miljöfarliga vrak. Ett 30-tal av de omkring 17 000 vrak som ligger längs Sveriges kust tros ett 30-tal vara akut miljöfarliga. Nio av dem ligger utanför Skånes kust.

Insatser mot att läkemedelsrester kommer ut i miljön, bättre skydd av marina områden och åtgärder mot övergödning är andra områden. Regeringen vill också ge nya medel till arbetet mot spökgarn, alltså tappade eller övergivna fiskeredskap i havet. Här kan det handla om märking av fiskeredskap, pantsystem, elelr förtydligande av ansvarsfördelning mellan myndigheter, enligt en promemoria från regeringskansliet.

Det är först sent i höst, när budgetpropositionen är lagd och när olika villkor blivit fastställda som man vet hur mycket av pengarna som skulle komma Skåne till del, och hur de kan användas, berättar Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen i Skåne.

- När man får ett sånt här pressmeddelande vet man inte exakt detaljerna, vad innehåller det, vem kommer att kunna söka pengar, vem kommer de att gå till - men förhoppningsvis är det någon form av statligt investeringsbidrag, att hjälpa olika organisationer, aktörer, kommuner, att driva den här typen av projekt, säger hon.

Läkemedelsrening, spökgarn och mikroskräp, är tre områden som Annelie Johansson gärna vill ta itu med.

- På våra avloppsreningsverk så har vi flera kommuner som har provat att testa sig fram, och där ser man ju att det har en stor effekt. Det är viktigt att inte sprida organiska ämnen, som inte bryts ner i reningsverken, ut i våra hav, för det påverkar ju fisken, och oss själva sedan när vi äter fisken.

- Så det är en viktig sak, och sedan just det här med drivgarn och mikroskräp, det är en jätteviktig fråga, säger hon.