Många förgiftade områden i Västernorrland

1:36 min

Det är lång tid kvar innan Västernorrland blir av med alla miljögifter i marken.  Hittills har man hittat över 2 800 potentiellt förorenade områden.

På uppdrag av Naturvårdsverket identifierar och inventerar Länsstyrelsen i Västernorrland potentiellt förorenade områden. Som det ser ut nu så finns det 2 836 områden som troligen är markförgiftade. Hittills har Länsstyrelsen inventerat 766 områden och några av dem har sanerats.

Det önskvärda är en giftfri miljö.

Större delen av miljögifterna kommer från massaindustrin och nedlagda sågverk.

– Det önskvärda är en giftfri miljö, men det kommer inte att gå med de befintliga styrmedel som finns. Det finns ett stort behov, säger Maria Höglund, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Hur lång tid kommer det ta innan vi får en giftfri miljö?

– Det är svårt att uppskatta. Det är kostsamt att sanera och kräver mycket resurser. Även om vi kommit en bra bit på vägen och fått en stor andel av de statliga medlen för sanering, så finns det mycket kvar att göra.