Fisketurism räddar små gårdar

Naturturismen kan bli räddningen för många småskaliga lantbruk. Det finns ett exempel i norra Kalmar län där fisketurismen kommit att stå för 75 procent av gårdens omsättning efter en säsong. Nu startar Lantbrukarnas Riksförbund ett projekt tillsammans med Fiskevattenägarförbundet: Fisketurism Sydost ska locka fler entreprenörer. Nio företag i Kalmar län har visat intresse och de erbjuds ett program med produktutveckling, utbildning och marknadsföring.