Hjärtkonferensen i Barcelona

Kvinna eller man – stora skillnader i förebyggande hjärtvård

2:07 min

Kvinnor som har hög risk att drabbas av hjärtsjukdom får inte samma typ av förebyggande behandling med statiner som män i samma situation. Det visar en internationell genomgång.

En kartläggning av 50 000 patienter visar att kvinnor får mindre kraftfulla blodfettsänkande statiner och även lägre doser.

Jämfört med männen hade kvinnorna 30 procents lägre chans att nå behandlingsmålen. Forskarna vet ännu inte vad ojämlikheten beror på.

– Kanske tänker läkarna att kvinnor med lägre kroppsvikt behöver mindre mängder, och att man börjar på en låg dos, säger professor Anselm Gitt, interventionskardiolog vid hjärtcentrum vid Ludwigshafen i Tyskland.

I riktlinjerna för förebyggande behandling av högriskpatienter handlar det främst om att äta varierad kost och sluta röka. Men om de dåliga blodfetterna LDL ändå inte minskar kan läkemedel vara en väg.

Anselm Gitt menar att patienterna bör utbildas för att bli observanta på vilka blodfettnivåer de har – och vilka mål som finns.

– Patienten bör ifrågasätta läkaren om inte blodfetterna har sänkts till rätt nivå, och vad man i så fall bör göra för att nå de värdena.

Studien har genomförts i Sverige, Italien, Frankrike, men även Kina, Ryssland, Sydafrika och 20 ytterligare länder.