Integration

Nästan hälften av Jämtlands nyanlända i arbete eller studier

6:59 min

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen arbetar eller studerar 44% av Jämtlands läns nyanlända flyktingar efter två år i etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen ansvarar för.

– Det är positivt att vi ligger strax över rikssnittet och det är en positiv trend som vi sett de senaste åren. Även om mängden personer har ökat så har den positiva trenden hållit i sig. Det betyder ju att vi är på rätt väg, men vi strävar självklart efter en ännu högre siffra, Säger Sebastian Pettersson.

För att få ut så många som möjligt i någon form av sysselsättning är det viktigt att göra en tydlig kartläggning av vad personen har gjort tidigare för att sedan sätta upp delmål för att nå det slutliga målet. Samarbetet med kommunerna är avgörande eftersom att de ser nyanlända som en tillgång för att kunna se till att tillgodose arbetskraftsförsörjningen. 

– Det är viktigt att validera kunskaperna och se hur personens erfarenheter står sig på svensk arbetsmarknad, säger han.

För att validera kunskaperna finns det olika yrkesorganisationer där personerna kan testas praktiskt och teoretiskt på sitt eget språk i det yrket man valt. 

– Det är personerna själva som gör grovjobbet och som aktivt behöver lösa sin situation, behöver man extra vägledning så hjälper vi till med det. Det finns även studie-och yrkesförberedande kurser till de som kanske bara varit hemma och sedan har vi arbetsförmedlingens rehab där man kan få hjälp av psykologer och sjukgymnaster, säger Sebastian Pettersson.