Polisen visiterar oftare personer med utländsk bakgrund enligt ny undersökning

Poliser väljer oftare att kroppsvisitera personer med utländsk bakgrund vid misstankar om att personen använder narkotika.

Men det är vanligare att personer med svensk bakgrund visar sig bära narkotika med sig vid sådana visitationer. Det visar en ny undersökning från Stockholms universitet.

Tove Pettersson är forskare vid kriminologiska institutionen och har gjort undersökningen:

-Jag tror att huvudförklaringen är att polisen har föreställningar om att den här gruppen är mer brottslig och därför blir mer misstänksam mot dem och därför oftare gör kroppsvisitationer.

Tove Pettersson har tittat på cirka 650 fall av kroppsvisitationer som gjordes i Stockholm år 2000 mot personer som misstänktes för eget bruk av narkotika.

Och undersökningen visar alltså att det är vanligare att personer med utomeuropeisk bakgrund kroppsvisiteras, trots att visitationerna inte leder till att narkotika hittas lika ofta som på personer med svensk bakgrund.

Jale Poljarevius, tillförordnad operativ chef för polisens spaningsrotel i City, poängterar att polisen måste ha en skälig misstanke för att genomföra en kroppsvisitation. Det betyder att personen måste uppfylla ett antal kriterier; att han eller hon är känd av polisen, beter sig på ett speciellt sätt eller uppehåller sig på en speciell plats.

- Till exempel på Plattan: Folk som står stilla, bara en sån sak gör att man tittar extra på dessa individer. Är de sedan slitna, plockar fram pengar, genomför olika rörelser  mot munnen och mot varandra så att det ser ut som överlämnanden, i de lägena ingrper vi, och om det är personer med svensk eller utländsk bakgrund, det spelar ingen roll för mig. 

Tove Pettersson tror inte att polisen har som medveten strategi att rikta in sig på just personer med invandrarbakgrund, utan att det snarare sker omedvetet. Det finns flera svenska avhandlingar har pekat åt samma håll.

Jale Poljarevius anser inte att han och hans medarbetare särbehandlar misstänkta när det gäller kroppsvisitationer, men tycker ändå att det finns en poäng med undersökningen.

-Det som är bra, det är att vi ska tänka på vad som är skälig misstanke, så i den bemärkelsen är den här undersökningen perfekt: Att vi får en väckarklocka.