Kvalitet jämnar ut könsskillnader i skolan

1:17 min

Flickor fortsätter att prestera bättre i skolan än pojkar. Men en ny rapport som Studieförbundet Närsingsliv och Samhälle, SNS, presenterar visar att så kallat högkvalitativa skolor kan minska skillnaderna.

Men precis vad som gör en skola högkvalitativ är svårt att säga, säger Anna Sjögren, som forskar om skolan.

– Om man visste precis vad det var skulle så klart alla skolor vara högkvalitativa men så enkelt är det inte.

Ändå har en amerikansk studie försökt mäta just skolors kvalitet, genom att titta på hur mycket av elevers resultatsförbättringar som kan förklaras av skolan, och inte av andra orsaker. Stora resultatsförbättringar blir då lika med en högkvalitativ skola. Och i de skolorna var också könsskillnaderna när det gäller prestation mycket mindre.

Den här amerikanska forskningen presenteras tillsammans med svensk skolforskning i en SNS-rapport i dag.

Men det är inte så enkelt att man kan säga att högre kvalitet automatiskt skulle jämna ut könsskillnaderna också i den svenska skolan, säger Anna Sjögren. Hon är docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och hon har skrivit den svenska delen av rapporten.

För i Sverige presterar flickor bättre än pojkarna också på toppskolor.

Fokus borde därför vara att stötta hela den grupp som har det svårt i skolan, säger Anna Sjögren.

– Man ska se till att man stöttar de elever som har det svårt att hänga med i skolan. Det finns både flickor och pojkar i den gruppen, men det kommer också bli naturligt att det främst blir pojkar som hjälps i den gruppen.