Saneringsarbetet vid Selångersån avslutas

2:39 min

Redan 2003 upptäckte en privatperson att det sipprade ut olja i Selångersån i Sundsvall. I dagarna, 14 år senare, avslutas saneringsarbetet vid ån.

Området vid Åkanten, vid Selångersån, är ett av många området som pekats ut som förorenade området i Västernorrland. Det kan finnas närmare 3 000 förorenade områden i länet, enligt Länsstyrelsen, men det är få av dem som har sanerats. 

Vi har fortfarande inget svar på varför oljan finns där.

De flesta områdena har kopplingar till någon massaindustri eller sågverk, men det har inte området vid Åkanten. Där fanns det, i början av 1900-talet, däremot en fotogendepå, men om oljan kommer från den vet ingen idag. 

– Under saneringsarbetet hade vi hoppats på att hitta en förklaring var oljan kommer ifrån, men det har vi inte hittat. Vi har fortfarande inget svar på varför oljan finns där, säger Peter Styrman, arbetsledare vid VTG som utför saneringsarbetet åt Sundsvalls kommun.

Tar vattenprover

Kommunen har tagit prover på grundvattnet och de proverna visar att det idag inte längre finns någon olja i vattnet.

– Kommunen tar kontinuerligt prover. Nu finns det ingen föroreningar kvar i grundvattnet. Det finns spår av olja kvar i vattnet, men det är under riktvärdena, säger Peter Styrman. 

Kommunen kommer att fortsätta att ta vattenprover för att hålla koll på att vattnet ser bra ut. 

Under saneringsarbetet har det grävts bort 2 800 kubikmeter oljeskadad jord och kört på deponi.

– Utmaningen har varit att föroreningarna har legat djupt ner. Vi har behövt gräva så långt ner som åtta meter.

Det förorenade området ligger nära järnvägen, vilket har inneburit särskilda utmaningar och som gjort att man har stabiliserat upp området runt järnvägen. 

– Järnvägen får inte röra sig några millimeter alls och det finns alltid en rasrisk, men arbetet har flutit på bra, säger Peter Styrman.

Kostsamt saneringsarbete

Arbetet har kostat cirka 24 miljoner, varav Naturvårdsverket har bidragit med 18 miljoner och Sundsvalls kommun med resten.

–  Det är en komplicerad apparat med saneringar. Det måste göras geologiska undersökningar, provtagningar analyser och deponiavgifter.

Området vid ån kommer att bli ett grönområde när det nu är klart med saneringen.