Skogsbruk

Nödvändigt att skydda skogsmark enligt forskare

3:45 min

Vissa markägare protesterar över att att deras skog görs till naturreservat. Men för miljö och ekologisk mångfald är det nödvändigt, enligt forskare.

Regeringens mål är att 1,9 procent av skogsmarken ska vara naturreservat. För att klara det måste många hektar skog med höga naturvärden skyddas framöver. 

– Hållbart skogsbruk handlar om att tillgodose både ekonomiska mål, miljömål och sociala mål. Det här gör ju att eftersom vi har en lång markanvändningshistoria i Sverige som har fokuserat på det ekonomiska målet, så har vi långt kvar när det gäller framför allt miljömålet, säger Per Angelstam, professor i Skogs och naturresursförvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Nånstans mellan 5 och 10 procent är bedömningen att man behöver ägna åt markanvändning som bevarar arter. Så det är ganska långt kvar från de knappt 2 procenten.

Det handlar även om privatägd mark vilket vissa markägare protesterar mot.

– Staten genom länsstyrelsen förhandlar med markägaren. Och så försöker man komma överens ibland tar det väldigt lång tid och ibland är det väldigt lätt. Men man får ju ganska bra betalt om man säljer till staten än om man säljer normalt skogsbruk, säger Per Angelstam.