Unikt översättarstöd sätts på paus

3:15 min

Poeten Rasha Alqasim debuterar just nu med sin första bok på svenska. Den har översatts från arabiska, med hjälp av ett översättarstöd från Västra Götalandsregionen. Ett stöd som i år inte kommer att delas ut.

Hör och läs nyheten på arabiska i länken under artikeln

Det översätts få böcker från arabiska till svenska. Under hela förra året gavs det endast ut 6 böcker, visar Kulturnytts genomgång.

För att öka utgivningen av böcker översatt från andra språk till just svenska så har Västra Götalandsregionen de senaste två åren gett förlag och invandrade författare möjligheten att tillsammans söka ett särskilt översättarstöd. Men i år har man valt att frysa det stödet på grund av lågt söktryck.

En av som fått stödet är poeten Rasha Alqasim, som kom till Sverige för tre år sedan.

– Det här översättarstödet har varit en viktig del för att kunna ge ut boken, säger Rasha Alqasim.

 "Jag matade kriget med dem jag älskar" heter hennes diktsamling och har precis kommit ut på förlaget 10TAL. Den kommer ut på svenska före orginalspråket arabiska.

–  Som poet är det betydelsefullt att bli utgiven, att få ut sin första bok. Nu när jag fått ge ut min bok öppnas fler dörrar, säger Rasha Alqasim.

Översättarstödet beskrivs som unikt i Sverige och har funnits sen 2015. Invandrade författare med anknytning till regionen har kunnat ansöka tillsammans med ett förlag. Hittill har runt 20 personer sökt och sju beviljats stöd ur potten på 500 000 kronor varje år. Men det är för få som sökt menar regionen som i år därför valt inte att utlysa det. Istället vill man utvärdera och se om det finns sätt att få fler att ansöka om pengar.

Hedvig van Berlekom, projektledare på Författarcentrum Väst, har på uppdrag av regionen arbetat med att ta emot ansökningar. Hon vill också se fler sökande, men är kritisk till stödet inte utlyses i år.

– Jag tycker det är väldigt synd att göra ett uppehåll. Vi har precis börjar jobba med det här stödet och märker att det finns ett intresse och får många frågor kring det. Det känns väldigt synd att stoppa, säger Hedvig van Berlekom.

Vad är orsaken till att få har sökt?

– Jag tror att det finns flera anledningar till att inte så många har sökt stödet. Bland annat så tar det tid att arbeta in nya stödformer. Och just när det gäller målgruppen invandrade författare så finns flera barriärer - till exempel språket eftersom författaren måste komma i kontakt med förlag så blir det extra svårt. Att få kontakt med förlag är svårt för alla, kanske extra svårt om man inte har svenska som modersmål, säger Hedvig van Berlekom.

Men översättarstödet tar bara tillfällig paus säger kulturnämndens ordförande i regionen, Conny Brännberg (KD). Han säger att regionens ambition är att stödet ska finnas kvar, men att man måste hitta nya sätt att nå målgruppen.

– Vi måste hitta rätt sätt att använda de pengar som finns. Vi har gett pengar till administration samtidigt som ansökningarna uteblivit, då måste vi fundera kring andra sätt att hantera frågan. Själva idéen står vi för, säger Conny Brännberg (KD).