Viktigt besked för höghastighetsjärnvägen i dag

2:11 min

I dag väntas ett viktigt inspel till diskussionen om höghastighetsjärnväg, när Trafikverket lämnar sitt förslag på ny transportplan.

Under torsdagen presenterar Trafikverket sitt förslag på vad de drygt 620 miljarder kronor som finns avsatta för infrastrukturåtgärder mellan 2018 och 2029 ska användas till.

Det innebär att det kommer att komma många viktiga besked om vilka satsningar på vägar och järnvägar som Trafikverket har prioriterat.

När det gäller den omdebatterade höghastighetsjärnvägen, så finns ännu inte något riksdagsbeslut om att hela den järnvägen ska bli av.

Men regeringen gav förra hösten besked om att den har som mål att hela den planerade höghastighetsjärnvägen ska byggas och att det ska ske etappvis i den takt ekonomin tillåter.

Ostlänken mellan Järna och Linköping ska enligt tidigare beslut börja byggas redan i år. Och i våras gav regeringen besked om att även etappen Hässleholm-Lund ska påbörjas under planperioden 2018-2029.

Men Sverigeförhandlingen, som är den kommitté som på regeringens uppdrag har tagit fram förslag på både höghastighetsjärnvägens sträckning och hur den bör finansieras, menar att det är fel strategi att bygga järnvägen etappvis.

Istället bör staten låna pengar till satsningen, och bygga hela järnvägen så snabbt som möjligt. Annars riskerar den att inte vara färdigbyggd förrän tidigast på 2060-talet, menar Sverigeförhandlingen.

Hur Trafikverkets förslag i dag kring höghastighetsjärnvägen kommer att se ut och hur myndigheten beskriver konsekvenserna av sitt förslag, blir nu ett viktigt inspel i den fortsatta diskussionen om vilket spår Sverige ska välja för höghastighetsjärnvägens framtid.

Karin Svensson Smith, som är trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet, säger till Ekot att de besked Trafikverket kommer att ge om höghastighetsjärnvägen kommer att spela en viktig roll i den fortsatta politiska diskussionen kring om, hur och när höghastighetsjärnvägen ska byggas. 

– Det som blir väldigt viktigt är den remissomgång då Trafikverkets förslag ska behandlas i de olika delarna av Sverige och vi får reda på vad de tycker, säger Karin Svensson Smith. 

HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, säger att han hoppas att Trafikverket har tagit till sig av deras argument. 

– Jag ska ju har respekt för att Trafikverket delvis har ett annat uppdrag än vad vi har. Men jag skulle ju bli glad om även Trafikverket för resonemanget om den snabba utbyggnadstakten med en alternativ finansiering. För det är uppenbart att man inte får stora effekter på samhällsbyggnaden om man inte gör en snabb utbyggnad av järnvägen, säger HG Wessberg.