Turismen ökade under våren – mest i Ronneby

Antalet gästnätter i Blekinge ökade under första halvåret med närmare fem procent. Ronneby har haft den största ökningen med drygt 17 procent.

Hur sommaren sett ut när det gäller turism i Blekinge i sommar dröjer en månad till.

När det gäller det totala antalet gästnätter i Blekinge under första halvåret handlar ökningen om svenska turister.
Antalet utländska gästnätter minskade under våren jämfört med året innan.

Ronneby har haft den största ökningen med drygt 17 procent medan Sölvesborg är den enda kommun som backat jämfört med motsvarande period förra året, nästan 10 procent.

Siffrorna från SCB är sammanställda av Tourism in Skåne