Ny transportplan för Sverige med lägre hastighet

3:59 min

Det blir en satsning på höghastighetsbana men Trafikverket föreslår en lägre hastighet än 320 kilometer i timmen som många hoppats på.

I dag presenterade Trafikverket detaljerna om vilka satsningar myndigheten vill göra i den nya transportplanen som ska gälla mellan 2018 och 2029.

Maxhastigheten på hela banan blir 250 kilometer i timmen i stället för 320 kilometer i timmen. Vilket innebär att det kommer att ta 18 minuter längre att åka mellan Stockholm-Göteborg och runt 20 minuter längre mellan Stockholm och Malmö.

Enligt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon är den lägre hastigheten ett bättre val eftersom regeringens direktiv säger att investeringarna ska finansieras inom statsbudgeten och inte genom lån. 

– Vi anser att om man ska bygga i etapper är det viktigt att säkerställa att vi får direkt nytta av de investeringar vi gör. Skulle vi bygga för högre hastigheter skulle vi inte få nytta av det under byggtiden, säger Lena Erixon. 

För ett år sedan lade regeringen fram sin infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor för satsningar på framför allt järnväg och väg 2018-2029. Utöver det kommer 90 miljarder från bland annat trängselskatten. 

Totalt investeras alltså 712 miljarder i infrastruktur de kommande 20 åren. 

Höghastighetsbanans planerade sträckningar Ostlänken mellan Järna och Linköping samt Hässleholm—Lund, ska startas blir första steget. Efter det vill Trafikverket satsa på sträckan Linköping—Tranås—Borås.

Men förslaget har redan fått kritik från flera håll. Bland annat menar HG Wessberg, förhandlingsperson för den kommitté som ligger under näringsdepartementet som planerar bygget av en höghastighetsbana, att man bör titta på annan finansiering.

– Om man bygger i den takt som pengarna blir tillgängliga måste man bygga i etapper vilket blir dyrare för man måste bygga in olika provisoriska lösningar. Därför har vi föreslagit alternativ finansiering, säger HG Wessberg.

Trafikverket vill även bygga ut Norrbotniabanan och föreslår en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå under denna planering med fortsättning upp till Luleå under nästa planeringsperiod. 

Även sträckan Uppsala-Stockholm får fyrspår, något som väntas kunna skapa minst 50 000 bostäder längs sträckan.

Utöver satsningar på järnvägen presenterades också satsningar på sjöfarten med specifika förstärkningar av hamnarna i Luleå och Södertälje, samt underhåll och investeringar i vägnätverket.

– Viktigt är att säkerställa en god tillgänglighet på landsbygden. Det handlar om underhåll och trimning av vägnätet.

– Många av åtgärderna som föreslås här bidrar också till klimatmålet. Vi lägger resurser på järnväg, kollektivtrafik, gång och cykel. Vi lägger också betydande resurser på riktade miljöåtgärder. Det kommer dock inte att räcka för att nå klimatmålet då behövs mer insatser som framförallt handlar om styrmedel, säger Lena Erixon.