Göteborg - Borås nedprioriteras när järnväg byggs ut

1:24 min

Inga höghastighetståg i förslaget till ny nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029. Istället föreslås lägre hastigheter.

På en presskonferens vid lunchtid meddelade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att det blir en upprustning och modernisering av järnvägen. Stora belopp läggs nu på att få ett bättre fungerande underhållssystem.

Men några höghastighetståg för persontrafik i 320 km/h blir det inte, tågen ska gå i max 250 km/h. Anledningen är att det blir för dyrt. 

Prioriteras sist
Utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås blir sist ut av de sträckor som planeras. Den utbyggnaden kommer inte att ske förrän efter 2029.  

– Vi har också tittat på en successiv utbyggnad. Vårt förslag är att man börjar i Järna, Linköping och sedan Lund-Hässleholm. Nästa steg tycker vi bör vara Linköping, Tranås, Aneby och Göteborg-Borås, säger Lena Erixon. Ostlänken är första steget och den sätts igång redan i höst.

Att en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, som är Sveriges tredje största pendlingssträcka, prioriterats bort togs emot med besvikelse av kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Ulf Olsson. 

– Vårt arbete handlar nu om att påverka regeringen och se till att ge mer pengar till infrastruktur och prioritera sträckan Borås-Göteborg. Vi har ju ingen fungerande järnväg för den dagliga pendlingen till arbete och studier, säger han. 

Klimatsatsningar
Det blir ändå en del regionala satsningar i Sjuhärad för att rusta upp järnvägsnät och kontaktledningar. 750 miljoner kronor läggs på att rusta upp Viskadalsbanan mellan Borås-Varberg. 300 miljoner till sträckan Borås-Herrljunga, och Kust till kust-banan mellan Borås-Hestra får 250 miljoner kronor. 

Över 620 miljarder kronor ska fördelas och planen pekar ut en lång rad järnvägs- och vägprojekt över hela landet. E20 kommer att rustas upp. I städer kommer satsningar göras på cykelnätverk och kollektivtrafik för att bidra till klimatmålen. 

Nu ska förslaget gå till remiss och regeringen kommer kunna fastställa en plan våren 2018.